TRANSPORT & UDLEJNING AF FLÅDER

KYSTSIKRING er i besiddelse af sin helt egen flåde af specialbyggede skibe og pramme der kan anvendes til transport af materiel (gravemaskiner, boremaskiner, sten til kystsikring, skærver, træ m.m.) ifb. med bygge- og anlægsprojekter langs kyster og i søer.

Det er ligeledes muligt at leje dele af KYSTSIKRINGs flåde med mandskab til transport ifb med andre projekter f.eks. bortskaffelse af f.eks. overskydende sand og materiale der skal bortskaffes eller køres til depot.