BADEBROER

Ingen kystlinie eller sø er den samme og anlæg af badebro kræver derfor også individuelle løsninger. Måske ønskes også en terasse, hegn eller etablering af KYSTSIKRING ved samme lejlighed. Hos KYSTSIKRING har vi mange års ekspertise i at anlægge broer hvad enten det er til vinterbadning eller helårsbrug.

KYSTSIKRING råder over den nødvendige ekspertise samt eget nødvendigt udstyr og materiel til gennemførelse af de ovennævnte opgaver, samt til bortskaffelse af f.eks. overskydende sand og materiale der skal bortskaffes eller køres til depot.