Om Kystsikring

KYSTSIKRING udfører vedligeholdelse, reparation samt bygning af nye havne- og broanlæg og vi arbejder langs kyster og fjorde i hele Danmark og Sydsverige. Vi udfører også arbejde indenfor sikring mod stormflod, oversvømmelse, skybryd m.m. Vi er specialister inden for en lang række områder.

Havne- og offentlige anlæg

*   Moleanlæg i spuns eller kampesten

*   Badebroer i træ ell. stenkasse

*   Bådebroer – med agterpæle eller borerør (skinner)

*   Ramning og optrækning af pæle

*   Installation af fendervægge

*   Uddybning af havneanlæg

 

Kyster, søer og fjorde

*   Kystsikring med kampesten

*   Søtransport af kampesten

 

 

Privat

*   Kystsikring med søsten

*   Anlægning af terrasser

*   Badebroer i træ ell. stenkasser

 

Specialprojekter- og løsninger

*   Stormflods- og sikring mod oversvømmelse

*   Afledning af regnvand, f.eks. etablering af grøfter og kanaler, udvidelse af afløb

*   Fugleobservatorier

*   Bjergning – bugsering – dykkerarbejde

*   Udlejning og transport af flåder

*   Alt i tømrer- og smedearbejde

Ønsker du at høre mere om mulighederne og forhøre om priser m.m. KONTAKT os endelig!