BÅDEBROER

Konstruktionen af bådebroer sker oftest ifb med nybygning eller renovering af et HAVNEANLÆG. Det kan være en kompliceret proces og hos KYSTSIKRING har vi mange års ekspertise i at anlægge broer. En bådebro kan konstrueres f.eks. i træ eller som stenkasse afhængig af naturen og dets omgivelser – hvad enten det er ifb med havneanlæg eller langs kyster og søbredder.

KYSTSIKRING råder over den nødvendige ekspertise samt eget nødvendigt udstyr og materiel ti gennemførelse af de ovennævnte opgaver, samt til bortskaffelse af f.eks. overskydende sand og materiale der skal bortskaffes eller køres til depot.