MOLEANLÆG

Selve moleanlægget er en central del af et velfungerende havneanlæg – KYSTSIKRING er i stand til at varetage alle dele af processen fra støbning af beton, etablering af ophalerrampe, konstruktion af molevej og hoved f.eks. som rammet stålspuns beklædt med træ. Selve Moledækket udføres som oftest i armeret beton. Skal der anlægges BÅDEBROER klarer vi også dette og er det nødvenddigt at foretage en UDDYBNING af selve havneanlægget klar vi også dette.

KYSTSIKRING råder over den nødvendige ekspertise samt eget nødvendigt udstyr og materiel til gennemførelse af de ovennævnte opgaver, samt til bortskaffelse af f.eks. overskydende sand og materiale der skal bortskaffes eller køres til depot.