BADEBROER

Ingen kystlinie eller sø er den samme og anlæg af badebro kræver derfor også individuelle løsninger...

LÆS MERE

BÅDEBROER

Konstruktionen af bådebroer sker oftest ifb med nybygning eller renovering af et havneanlæg. Det kan være en kompliceret proces...

LÆS MERE

HAVNEANLÆG

Ofte kan mindre forbedringer og løbende vedligeholdelse forlænge havneanlæggets levetid betragteligt...

LÆS MERE 

KYSTSIKRING

Der findes mange metoder til at sikre sig mod havets indtrængning hvad enten det er privat område eller offentligt anlæg og kystlinie...

LÆS MERE

MOLEANLÆG

Selve moleanlægget er en central del af et velfungerende havneanlæg – KYSTSIKRING er i stand til at varetage alle dele af processen...

LÆS MERE

SPECIAL LØSNINGER

Specielle dimensioner, specielt terræn, konstruktionen af et fugleobservatorium... KYSTSIKRING har mange års erfaring

LÆS MERE

TRANSPORT & UDLEJNING

KYSTSIKRING er i besiddelse af sin helt egen flåde af specialbyggede skibe og pramme der kan anvendes til transport af materiel...

LÆS MERE 

UDDYBNING AF HAVNEANLÆG

At udvide, nybygge eller renovere havneanlæg kan være en kompliceret proces og hos KYSTSIKRING har vi stor erfaring...

LÆS MERE